8 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดปอดอักเสบของผู้ป่วย COVID-19

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เ…

Continue Reading 8 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดปอดอักเสบของผู้ป่วย COVID-19

เตือน!! สูบบุหรี่เสี่ยงป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิต จาก Covid-19

องค์การอนามัยโลกและผู้เชี่ยวชา…

Continue Reading เตือน!! สูบบุหรี่เสี่ยงป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิต จาก Covid-19