เลือกทานต้องระวัง "โซเดียมในอาหารแปรรูป" - Nature Biotec
เลือกทานต้องระวัง “โซเดียมในอาหารแปรรูป”

เลือกทานต้องระวัง “โซเดียมในอาหารแปรรูป”

การบริโภคโซเดียมมากเกินไป มีผลเสียต่อสุขภาพ การบริโภคโซเดียมสูงเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคไต โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และอัมพาต

อาหารทุกอย่างมีโซเดียมตามธรรมชาติอยู่แล้ว ซึ่งหากผ่านการเติมเกลือเพื่อแปรรูป หรือถนอมอาหารก็จะทำให้ปริมาณโซเดียมในอาหารนั้นเพิ่มสูงขึ้น โซเดียมถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทั้งเป็นสารปรุงแต่งรส ยืดอายุการเก็บรักษา ทำให้อาหารเก็บไว้ได้นานขึ้น เช่น ผงฟู ผงกันบูด ผงชูรส

ตัวอย่างปริมาณโซเดียม ก่อน – หลัง แปรรูป
  • ไข่ต้ม ก่อนแปรรูป จะมีโซเดียมเฉลี่ย 80 มิลลิกรัม แต่หลังแปรรูปเป็นไข่เค็ม จะมีโซเดียมเฉลี่ย 380 มิลลิกรัม

ปริมาณโซเดียมในอาหารแปรรูป

  • แหนม 100 กรัม   โซเดียม 990 มิลลิกรัม
  • เนื้อแดดเดียว 100 กรัม   โซเดียม 1,514 มิลลิกรัม
  • ปลาสลิดทอด 100 กรัม   โซเดียม 1,694 มิลลิกรัม
  • หมูแผ่น 100 กรัม   โซเดียม 1,592 มิลลิกรัม
  • กุนเชียง 100 กรัม   โซเดียม 1,303 มิลลิกรัม
  • ไส้กรอก 100 กรัม   โซเดียม 680 มิลลิกรัม
  • ผักกาดดอง 100 กรัม   โซเดียม 1,498 มิลลิกรัม
  • มะม่วงแช่อิ่ม 100 กรัม   โซเดียม 504 มิลลิกรัม

ที่มา : สสส.

ใส่ความเห็น