“ภูมิต้านทานต่ำ” เป็นสาเหตุหลักของอาการป่วย

“ภูมิต้านทานต่ำ” เป็นสาเหตุหลักของอาการป่วย

ภูมิคุ้มกันเปรียบเสมือนเป็นเกราะป้องกันของร่างกาย

ผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำมักจะป่วยง่าย โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ เป็นไข้หวัดบ่อย ท้องเสียง่าย แต่มีหลายสาเหตุอาจเกิดจาก เป็นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด หรือปัจจัยต่างๆเช่น อาหารการกิน พักผ่อนไม่เพียงพอ สัมผัสกับมลภาวะรวมถึงสารเคมี รวมไปถึงช่วงอายุ 

ระบบภูมิคุ้มกันทำงานอย่างไร ?

เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้ว เซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายจะเริ่มทำงานเพื่อตอบสนองต่อการติดเชื้อด้วยการสร้างแอนติบอดีขึ้นมา โดยแอนติบอดีเป็นโปรตีนชนิดพิเศษที่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ เมื่อถูกสร้างขึ้นแล้วแอนติบอดีชนิดนี้จะคงอยู่ในร่างกายเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อในครั้งต่อไป ทำให้ผู้ป่วยไม่กลับมาป่วยด้วยโรคเดิมซ้ำ และแอนติบอดีจะส่งต่อให้เซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดอื่น ๆ กำจัดเชื้อโรคเหล่านั้นออกจากร่างกาย ทั้งนี้เชื้อบางชนิดอาจไม่สามารถกำจัดได้จนหมด แต่ระบบภูมิคุ้มกันก็จะป้องกันไม่ให้เชื้อเหล่านั้นออกฤทธิ์ต่อสุขภาพในภายหลังได้

การป้องกันภาวะภูมิต้านทานต่ำ

1. ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยการทานอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ

2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีและมลภาวะโดยไม่จำเป็น

3. งดดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้ภูมิต้านทานอ่อนแอลง

ภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจะส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวม ดังนั้น การดูแลสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งทำได้ง่าย ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต เพราะระบบภูมิคุ้มกันจะดีหรือไม่อยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคน ตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งเข้านอน

ใส่ความเห็น