ย้ำเตือน!! วิธีป้องกัน Covid-19

ย้ำเตือน!! วิธีป้องกัน Covid-19

วิธีป้องกัน (Covid-19)

เบื้องต้นทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ดังนี้

– เลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ เจ็บคอ

– เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่นที่เป็นรังโรค หรือประเทศจีน ตลอดจนประเทศที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

– ระวังการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และอาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่

– ใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ

– ควรล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างน้อย 20 วินาที

– งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ

– เลี่ยงการใกล้ชิด สัมผัสสัตว์ต่างๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน

– ทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนตัวเอง ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

– ควรดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ

ถ้าหากใครกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน หากมีอาการป่วยควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว และแจ้งรายละเอียดว่าเราเคยไปต่างประเทศมาแม้ว่าประเทศนั้นจะไม่มีการติดเชื้อก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของตัวเราและคนรอบๆข้างค่ะ ♥

ใส่ความเห็น