เตือน!! ผู้สูงวัยสูญเสียการได้ยินจากโรคเบาหวาน

เตือน!! ผู้สูงวัยสูญเสียการได้ยินจากโรคเบาหวาน

📹 Live!! อันตราย!! ผู้สูงอายุสูญเสียการได้ยินจากโรคเบาหวาน โดย คุณหมอฟ่าง , คุณหมอส้ม

โพสต์โดย Linhzhimin หลินจือมิน เมื่อ วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2020

การสูญเสียการได้ยิน พบได้บ่อยที่สุดในผู้สูงอายุไทย ทั้งนี้ผู้สูงอายุที่สูญเสียการได้ยินในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและต่อมามีอาการสูญเสียการได้ยินร่วมด้วย โดยพบว่ามีจำนวนมากเป็น 2 เท่าของผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยินทั่วไป ที่สำคัญในกลุ่มของผู้สูญเสียการได้ยินที่ไม่ได้เป็นโรคเบาหวานก็พบว่ามีระดับกลูโคสในเลือดสูงและมีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคเบาหวานในอนาคตได้

นอกจากนี้การสูญเสียการได้ยิน ยังส่งผลรบกวนการดำรงชีวิตประจำวันรวมทั้งความสามารถของผู้สูงอายุในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น นำไปสู่ปัญหาการแยกตัวออกจากสังคม สับสน ซึมเศร้า ความสามารถทางร่างกายและการรับรู้ทางสติปัญญาลดลง (Harkin & Kelleher, 2011) รวมทั้งอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุหกล้มได้

จากการวิจัย พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีการสูญเสียการได้ยินมากกว่าคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอายุมากหรือมีการควบคุมโรคเบาหวานไม่ดี มีการสูญเสียการได้ยินมากกว่าคนที่อายุน้อยหรือมีการควบคุมโรคเบาหวานดี (Lerman-Garber, Cuevas-Ramos, Valds, Enrquez, Lobato, Osornio, et al., 2012) ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาในระดับ หลอดเลือดขนาดเล็กและประสาทรับความรู้สึกทำให้มีผลต่อจอประสาทตา ไต และปลายประสาท รวมทั้งหลอดเลือดฝอยและเซลล์ประสาทรับความรู้สึกของหูชั้นในและยังพบว่า โรคเบาหวานส่งผลกระทบต่อการสูญเสียการได้ยินมากกว่าการเปลี่ยนแปลงตามวัย หรือการได้รับเสียงดังเกินไป และปัจจัยอื่นๆ อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้สมาคมโรคเบาหวานสหรัฐอเมริกา จึงแนะนำการสังเกต 6 อาการที่เป็นสัญญาณการสูญเสียการได้ยินในกลุ่มนี้มาให้สังเกตผู้สูงวัยใกล้ตัว

1. ถามบางคำถามซ้ำบ่อยๆ

2. พบปัญหาการสื่อสารผิดพลาดคลาดเคลื่อนมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป

3. มักรู้สึกหูแว่ว ได้ยินคนในบ้านบ่นหรือแอบต่อว่าบ่อยๆ

4. มีปัญหาการสื่อสารในพื้นที่กว้างหรือพื้นที่ที่มีผู้คนจอแจอ่างชัดเจน เช่นเมื่ออยู่ในร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า หรือในงานกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ

5. มีปัญหาการฟังเสียงที่ไม่เข้มอย่างเสียงผู้หญิงหรือเสียงพูดของเด็กเล็ก

6. เปิดทีวีหรือวิทยุดังจนคนข้างเคียงทนไม่ได้ แต่ยังคงรู้สึกว่าไม่ชัดเช่นเดิม

หากพบเห็นสัญญาณเตือนในลักษณะนี้ในผู้สูงอายุ ควรรีบพาท่านไปตรวจการได้ยิน รวมถึงตรวจโรคเบาหวานโดยละเอียดก่อนสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรนะคะ ♥

ใส่ความเห็น