NB CARE CLINIC ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

NB CARE CLINIC ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

วันอังคารที่ผ่านมา (18/05/2564) เอ็น บีแคร์ สหคลินิก (NB CARE CLINIC) ธุรกิจใหม่ ในเครือบริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หลินจือมิน นำโดยคุณ มารค สนธิ ชวนคุณากร (Marketing & Sales Director) มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมขวัญกำลังใจในการทำงานป้องกันโรคไวรัสระบาด ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้น

โดยมี คุณ ณ น่าน สงวนพงษ์ (เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี) เป็นผู้รับมอบ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  และทาง NB CARE CLINIC ธุรกิจใหม่ในเครือบริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เครื่องอุปโภคบริโภค ที่มอบไปจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน เพื่อเป็นเกราะป้องกันสำคัญป้องกันโรคไวรัสระบาด ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้น เพราะเรามุ่งมั่น ส่งเสริม และให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของทุกคนในสังคม ดังวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “นำสุขภาพ ความสุข และพลังอันยิ่งใหญ่..มาสู่ผู้คนนับล้าน”

ใส่ความเห็น