NB CARE CLINIC ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ มอบชุด PPE ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี

NB CARE CLINIC ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ มอบชุด PPE ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (22/04/2564) เอ็น บีแคร์ สหคลินิก (NB CARE CLINIC) ธุรกิจใหม่ ในเครือบริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หลินจือมิน นำโดยคุณชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ (CEO) และ นพ. ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ (กรรมการผู้จัดการ) ร่วมกันมอบชุด PPE จำนวน 900 ชุด มูลค่า 441,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

“อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล” (Personal Protective Equipment, PPE) หรือเครื่องแต่งกายพิเศษและวัสดุอุปกรณ์ที่บุคคลใช้สวมใส่ปกปิดร่างกาย เพื่อป้องกันการสัมผัสเชื้อโรค ช่วยป้องกันและลดโอกาสติดเชื้อ

โดยมี คุณนัทธวรรณ ยิ่งเจริญสุข (รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี) และ คุณสมทรง ผุ่มประเสริฐ (รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี) รวมทั้ง ภญ. ธัญญ์พิชชา ศักดิ์ภิรมย์ (เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัขสาธารณสุข) ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี

NB CARE CLINIC ธุรกิจใหม่ในเครือบริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุด PPE ที่มอบไปจะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน เพื่อเป็นเกราะป้องกันสำคัญป้องกันโรคไวรัสระบาด ระลอกใหม่ ที่เกิดขึ้นขณะนี้ เพราะเรามุ่งมั่น ส่งเสริม และให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของทุกคนในสังคม ดังวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “นำสุขภาพ ความสุข และพลังอันยิ่งใหญ่..มาสู่ผู้คนนับล้าน”

ใส่ความเห็น