กัญชากับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

กัญชากับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

    กัญชาทางการแพทย์ หมายถึง สิ่งที่ได้จากการสกัดพืชกัญชา เพื่อนำสารสกัดที่ได้มาใช้ทางการแพทย์ และการวิจัย ไม่ได้หมายรวมถึงกัญชาที่ยังคงมีสภาพเป็นพืช หรือส่วนประกอบใดๆ ของพืชกัญชา อาทิยอดดอก ใบ ลำต้น ราก เป็นต้น กัญชาเป็นพืชที่มีผลออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และใช้เป็นยารักษาโรคมาตั้งแต่ยุคโบราณหลายพันปีมาแล้ว ซึ่งในปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกันว่ากัญชาสามารถนำมาดูแลสุขภาพด้านใดได้บ้างค่ะ

ส่วนประกอบของกัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์

     กัญชาประกอบด้วยสารอย่างต่ำ 60 ชนิด ส่วนสำคัญที่รู้จักกันดีก็คือ cannabinoids ซึ่งเป็น active component ของกัญชา ได้แก่ delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) ซึ่งออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ทำให้เกิดการเสพติด

     ส่วนสารอีกประเภทหนึ่งคือ cannabidiol (CBD) นั้นไม่ทำให้เสพติด และมีรายงานการศึกษาว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบ มีฤทธิ์ปกป้องการเสื่อมของเซลล์ประสาท และต้านการชัก

 

กัญชา

การรับรองจากสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยด้วยกัญชา

      ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้รับรองการรักษาผู้ป่วยโดยการแพทย์แผนปัจจุบัน โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่พิสูจน์แล้วว่าอาการหรือโรคที่รักษาแล้วได้ผลดีคือ

  1. Nausea and vomiting from chemotherapy อาการคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด

2. Epilepsy ลมชักรักษายาก

  1. Multiple sclerosis อาการเกร็งจากปลอกหุ้มประสาทอักเสบ

  1. Neuropathic pain ปวดระบบประสาท

 ส่วนการรักษาที่น่าจะได้ประโยชน์ คือ

1.พาร์กินสัน (Parkinson)

2.อัลไซเมอร์ (Alzheimer)

3.ปลอกประสาทอักเสบ (Multiple sclerosis)

4.โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)

5.มะเร็งระยะสุดท้าย (Cancer, end stage)

6.โรคอื่น ๆ ระยะสุดท้าย (Severe diseases, end stage)

จะเห็นได้ว่ากัญชาเองจริงๆแล้วก็มีประโยชน์กับทางการแพทย์ แต่การใช้กัญชาในการรักษาทางการแพทย์ มักใช้กับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธี มาตรฐานแล้วไม่สามารถรักษาได้/ หรือผู้ที่ควบคุมอาการของโรคได้ และการใช้กัญชาในการรักษาควรอยู่ภายใตการดูแลและได้รับคำแนะนำจากแพทย์ เพื่อให้สามารถติดตามอาการหลังการใช้ และประเมินความปลอดของผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา:

1.         อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล บรรณาธิการ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. กันยายน 2562: Cannabis Drugs for Patient Treatments การใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วยแผนปัจจุบันและแผนไทย

 

2.         https://cannabis.fda.moph.go.th/form/form-farm/

ว่านอกจากดูแลตัวเองข้างต้นแล้ว หากสนใจการดูแลตนเองด้วยสมุนไพร สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้การแนะนำได้อย่างตรงจุด

ใส่ความเห็น