เสริมภูมิคุ้มกันต้าน Long Covid -19 ด้วยเห็ดหลินจือแดง

เสริมภูมิคุ้มกันต้าน Long Covid -19 ด้วยเห็ดหลินจือแดง

     ปัจจุบันโรคโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างกว้าง ในผู้ป่วยที่หายจากอาการโควิดแล้ว แต่อาจยังหลงเหลืออาการทางร่างกายหลังหายจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งนับว่าเป็นโรคที่ส่งผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพราะว่าหลังจากรักษาหายแล้ว แต่หลายคนยังรู้สึกเหมือนยังไม่หายดี อาจเป็นเพราะว่าระหว่างการติดเชื้อ ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อไปจับกับเซลล์โปรตีนของบางอวัยวะ ทำให้เกิดการอักเสบในร่างกาย เป็นผลให้อวัยวะนั้นๆ ได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบไปทั่วร่างกาย เช่น อาการปอดบวม หรือ เนื้อปอดถูกทำลาย โดยระดับความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วในรักษา และการกำจัดเชื้อโควิดในร่างกาย เราเรียกภาวะนี้ว่า “โควิดระยะยาว (Long COVID)” โดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า สามารถพบได้ถึง 30-50% จากจำนวนคนติดเชื้อโควิด ที่รักษาหายแล้ว ซึ่งหมายความว่า คนที่เป็นโควิดประมาณ  100 คน จะมีอาการลองโควิด 30 ถึง 50 คน สาเหตุหลักมาจาก เครียดสะสม หรือเป็นผลข้างเคียงของยาที่ใช้ เช่น ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ โรคแฝง หรือบางรายอาจติดเชื้อโควิดซ้ำแต่คนละสายพันธุ์

Long Covid จะมีอาการแบบไหน?

เสริมภูมิคุ้มกันต้าน Long Covid -19 ด้วยเห็ดหลินจือแดง

กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นภาวะ Long COVID

เสริมภูมิคุ้มกันต้าน Long Covid -19 ด้วยเห็ดหลินจือแดง

       หลังจากผู้ป่วยหายจากการติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงระยะแรกร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันธรรมชาติ ทำให้มักไม่ติดเชื้อซ้ำในช่วง 1-3 เดือนแรก แต่เนื่องจากภูมิคุ้มกันนี้สามารถค่อยๆลดลง ทำให้เมื่อระยะเวลาผ่านไปสามารถกลับมาติดเชื้อซ้ำได้อีก ผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อหรือผู้ที่เคยติดเชื้อแล้ว ยังจำเป็นต้องหมั่นดูแลและสังเกตร่างกายอยู่เสมอเช่นกัน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ เช่น ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา  หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% รับประทานอาหารร้อน ช้อนกลาง และไม่ไปในแหล่งชุมชนแออัด หรือสถานที่อากาศไม่ถ่ายเท และทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน หรือเลือกรับประทานสมุนไพรเห็ดหลินจือแดง

       เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายจากภายใน  ซึ่งจากงานวิจัยพบว่า เห็ดหลินจือมีส่วนช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย โดยการเพิ่มการทำงานของ T และ B lymphocytes
เซลล์โมโนนิวเคลียร์ และกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆ
 ในหลอดทดลองในสัตว์ทดลองและในร่างกาย
(Bao et al. 2001; Cao and Lin 2002; Zhu, Chen, and Lin 2007; Ma et al. 2008) ซึ่ง T และ B lymphocytes มีหน้าที่สาคัญในการทำลายไวรัสและกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายของเราได้ เพื่อป้องกันทั้งผลข้างเคียงหลังหายจากการติดเชื้อและป้องกันการกลับมาติดเชื้อซ้ำ

เสริมภูมิคุ้มกันต้าน Long Covid -19 ด้วยเห็ดหลินจือแดง

      และนอกจากนี้ในเห็ดหลินจือแดงยังมีสารพอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide) ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์หลัก มีส่วนช่วยในการเพิ่มและขยายตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาว และเพิ่ม IL-6 และ IFN-γ (Chang et al. 2009) และมีการเพิ่มขึ้นของเซลล์แมคโคฟลาส Macrophages และเซลล์ NK ซึ่งมีผลในการเพิ่มความสามารถของระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้อีกด้วย

ว่านอกจากดูแลตัวเองข้างต้นแล้ว หากสนใจการดูแลตนเองด้วยสมุนไพร สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้การแนะนำได้อย่างตรงจุด

ใส่ความเห็น