“ตับ” หน้าที่สำคัญของสุขภาพร่างกาย

“ตับ” หน้าที่สำคัญของสุขภาพร่างกาย

อวัยวะอย่าง ตับ เปรียบเสมือนเป็นหัวหน้า ที่คอยสั่งการ และช่วยเหลืออวัยวะอื่น ๆ เพราะ ตับ เป็นอวัยวะที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ทั่วร่างกาย อีกทั้ง หน้าที่ของตับ นั้น เป็นหน้าที่ที่ไม่สามารถหาใครมาทำทดแทนได้ เราจึงควรดูแลและบำรุงสุขภาพตับเป็นพิเศษนั่นเอง

วันนี้เราจะมาดูหน้าที่ของตับกันนะคะว่า ตับมีหน้าที่ทำอะไรบ้าง?

1. “เป็นแหล่งสะสมเสบียงสารอาหารไว้ใช้ยามจำเป็น”

หนึ่งในหน้าที่ของตับคือการสะสมสารอาหารไว้ให้ร่างกายดึงออกมาใช้ในยามจำเป็น หรือในยามที่ร่างกายต้องการพลังงาน โดยตับจะสะสมทั้งไกลโคเจนที่แปลงมาจากน้ำตาลกลูโคส รวมไปถึงสะสมธาตุเหล็กที่เกิดจากการสลายตัวของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง เพื่อนำกลับไปใช้สร้างฮีโมโกลบิน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่สะสมของวิตามินเอ วิตามินดี วิตามินบีสิบสอง และทองแดง เป็นต้น 

2. “เปลี่ยนโครงสร้างสารอาหารต่างๆ ให้เป็นสารที่ร่างกายต้องการ”

ตับมีหน้าที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างสารอาหารบางชนิด ให้อยู่ในรูปที่เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ เช่น ตับทำการแปรเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคส ให้กลายเป็นสารอาหารที่มีชื่อว่า ไกลโคเจน จากนั้นจึงนำไกลโคเจนมาสะสมไว้ที่ตับ และเมื่อใดก็ตามระดับน้ำตาลในเลือดของเราต่ำลง หรือเมื่อร่างกายเราต้องการพลังงาน ตับจะทำการแปลงไกลโคเจนให้กลับไปอยู่ในรูปของกลูโคส เพื่อนำไปใช้หล่อเลี้ยงร่างกายส่วนต่าง ๆ อีกครั้ง

3. หน้าที่ของตับ “สร้างอาวุธอย่างน้ำดี เพื่อช่วยเหลือลำไส้ในการย่อยไขมัน”

หน้าที่ของตับคือ การสร้างน้ำดีและเกลือน้ำดี ซึ่งจะทำการลำเลียงน้ำดีเหล่านั้นไปตามท่อน้ำดี โดยมีจุดหมายปลายทางคือ ลำไส้เล็ก และจะทำหน้าที่ในการช่วยย่อยสลายสารอาหารประเภทไขมันที่ลำไส้เล็ก ซึ่งในขณะเดียวกันตับก็ใช้ท่อน้ำดีเป็นช่องทางจำกัดของเสียและสิ่งมีพิษที่ตับเก็บไว้ ให้ออกไปพร้อมน้ำดี ตามทางเดินอาหารพร้อมกับกากอาหารต่าง ๆ นั่นเอง 

4. “กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายอย่างสารพิษ”

การกำจัดสารพิษและของเสียต่าง ๆ ในร่างกายนั้นถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของตับที่สำคัญ โดยจะทำการกำจัดสารพิษที่ลำไส้ดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือด และเมื่อสารพิษเหล่านั้นเดินทางผ่านมายังตับ ตับก็จะทำลายทิ้งทันที หรือหากทำลายไม่ได้ก็จะส่งสารพิษนั้นออกไปทางระบบขับถ่ายของเรา ซึ่งสารพิษที่เป็นอัตราย ได้แก่ แอมโมเนีย แอลกอฮอล์ คาร์บอนเตตราคลอไรด์ และคลอโรฟอร์ม เป็นต้น 

ตับทำงานหนัก ต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะเราจะเห็นได้ว่า ตับนั้นมีหน้าที่สำคัญขนาดไหนต่อสุขภาพร่างกายของเรา อย่าลืมดูแลสุขภาพของเรา ด้วยการดูแลและบำรุงตับนะเยอะๆนะคะ

ใส่ความเห็น