หลินจือมิน เห็นหลินจือแดงสกัดเข้มข้น ในรูปแบบเจลในแคปซูลนิ่ม

"หลินจือมิน" เห็ดหลินจือแดงสกัด รูปแบบเจลในแคปซูลนิ่ม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ผสานคุณค่าของสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง กับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ รูปแบบเจลในแคปซูลนิ่ม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ดูดซึมง่าย ให้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเต็มที่ ไม่มีสารพิษตกค้าง

"หลินจือมินของแท้ต้องกล่องสีทองเท่านั้น"

วิธีรับประทาน : ก่อนอาหาร เช้าและเย็น ครั้งละ 1 แคปซูล

คุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือแดง

เห็ดหลินจือแดง (Lingzhi) เป็นยาสมุนไพร (Chinese traditional medicine ) ที่ใช้กันมานานกว่า 2,000 ปี นับตั้งแต่สมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ เป็นต้นมา เห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรหายาก มีคุณค่าสูง และได้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณของจีนว่า เห็ดหลินจือเป็น “เทพเจ้าแห่งชีวิต” (Spiritual essence) ใช้บำรุงร่างกาย ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และยังสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางและยังปลอดภัยรับประทานได้ในระยะยาวไม่เป็นพิษต่อร่างกายอีกด้วย ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้มีการศึกษาวิจัยค้นคว้าเห็ดหลินจือกันมากมาย กลุ่มที่มีงานวิจัยมากที่สุดคือสีแดง หรือ Ganoderma Lucidum (กาโนเดอร์ม่า ลูซิดัม) ซึ่งพบว่ามีสารสำคัญทางยา คือ สารโพลีแซกคาไรด์มากที่สุดจึงนิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย

สรรพคุณของ เห็ดหลินจือแดง

สารสำคัญในเห็ดหลินจือแดงหลายชนิด เช่น โพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharides), ไตรเทอร์พีนอยด์ (Triterpenes), เจอร์มาเนียม (Germanium) เป็นแอนติอ็อกซิแดนต์ที่ดี สามารถขจัดอนุมูลอิสระ และยังส่งเสริมการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว เข้าไปต่อสู้ทำลายเซลล์เนื้อร้ายได้ดียิ่งขึ้น

สารอาดีโนซิน (adenosine) ในเห็ดหลินจือแดง เป็นสารที่มีโครงสร้างคล้าย DNA ของเซลล์ร่างกาย อาดีโนซิน สามารถเข้าไปในเซลล์ที่ผิดปกติของร่างกาย เพื่อให้เซลล์ที่ผิดปกติ ไม่สามารถเติบโตมากขึ้นได้ และยังช่วยชะลอการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ในผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตได้อีกด้วย

เห็ดหลินจือแดงเป็นสมุนไพร ที่นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีสารสำคัญทางยาที่ช่วยในเรื่องเบาหวานได้ คือสารที่อยู่ในกลุ่มของโพลีแซ็กคาไรด์ ได้แก่ กาโนเดอแรน เอ บี และ ซี (Ganoderans A, B, C) ช่วยปรับให้ค่าน้ำตาลในกระแสเลือดอยู่ในระดับที่ปกติ ด้วยการกระตุ้นให้การหลั่งสารอินซูลินเพิ่มขึ้น

เห็ดหลินจือแดงมีสารสำคัญทางยา ได้แก่กลุ่มสาร โพลิแซ็กคาไรด์ (Polyaccharides) และกลุ่มสารไตรเทอร์ปินนอยด์ (TRITERPENOIDS) ที่ช่วยลดสารฮีสตามีน (Histamine) ที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิด บี-เซลล์ และที-เซลล์ ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างมากของสารอิมมูโนโกลบูลิน และสารอินเตอร์ลิวคิน ซึ่งเป็นตัวต่อต้านสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ (Anti-allergy)

หนึ่งเดียวที่มี.. ผลทดสอบจากงานวิจัย

“เห็ดหลินจือแดง” ในการดูแลผู้ป่วย โรคเบาหวาน–ความดัน

มีรายงานการศึกษาประสิทธิผลของ เห็ดหลินจือแดงสกัดเข้มข้น สำหรับการลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดระดับไขมันในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง โดยงานวิจัยจาก โรงพยาบาลเสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาประสิทธิผลของเห็ดหลินจือแดง สกัดเข้มข้นเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างกลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับเห็ดหลินจือแดงสกัดเข้มข้น ซึ่งการศึกษาได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มทดลอง จำนวน 45 คน

เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาและรับยาเบาหวานตามปกติ และจะได้รับเห็ดหลินจือแดงสกัดเข้มข้น รับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 9 เดือนครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้งเช้าและก่อนนอน

กลุ่มควบคุม จำนวน 46 คน

เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาและรับประทานยาเบาหวานตามปกติ แต่ไม่ได้รับเห็ดหลินจือแดงสกัดเข้มข้น

กราฟเปรียบเทียบค่าระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)

ก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการของกลุ่มทดลอง

หมายเหตุ :


ครั้งที่ 1  : ก่อนรับประทานหลินจือมิน
ครั้งที่ 2 : หลังรับประทานหลินจือมินติดต่อกัน 3 เดือน
ครั้งที่ 3 : หลังรับประทานหลินจือมินติดต่อกัน 6 เดือน
ครั้งที่ 4 : หลังรับประทานหลินจือมินติดต่อกัน 9 เดือน
ครั้งที่ 5 : หลังหยุดรับประทานหลินจือมิน 3 เดือน

ที่มา :

ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์. 2561. “เห็ดหลินจือ” จากธรรมชาติ สู่ศาสตร์ดูแลสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ฐานการพิมพ์. Wachtel-Galor S, Yuen J, Buswell JA, Benzie IFF. Ganoderma lucidum (Lingzhi or Reishi): A Medicinal Mushroom. In: Benzie IFF, Wachtel-Galor S, eds. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd ed. Boca Raton (FL): CRC Press/Taylor & Francis; 2011.

สรุปผลการวิจัย

หลังจากการรับประทาน หลินจือมิน (เห็ดหลินจือแดงสกัดเข้มข้น) ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันพบว่าค่า HbA1C ของกลุ่มทดลอง มีแนวโน้มลดลง โดยเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากรับประทานติดต่อกัน 3 เดือน และเห็นการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยสำคัญหลังจากรับประทานติดต่อกัน 9 เดือน การที่ค่า HbA1C ลดลงสะท้อนให้เห็นว่าเห็ดหลินจือ มีฤทธิ์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

โรคเบาหวานน่ากลัวกว่าที่คิด!
ฟังเรื่องราวประสบการณ์ตรง
"เบาหวาน..ทำลายชีวิต"
จากคุณ ปุ๊กกี้
ชุลีพร ดวงรัตนตรัย

กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญในรูปแบบเจล ของหลินจือมิน

ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หลินจือมิน เห็ดหลินจือแดงสกัดเข้มข้น ผสานคุณประโยชน์ของแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ รูปแบบเจลในแคปซูลนิ่ม ซึ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ได้รับปริมาณสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงได้อย่างครบถ้วนเต็มที่ ผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลี ในโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP และ ISO 9001:2015 พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ป้องกันความชื้น ไม่มีสารปนเปื้อน และสะดวกต่อการพกพา เหมาะสำหรับรับประทานเพื่อบำรุงร่างกาย

โรงงานผลิตหลินจือมิน
และห้อง Lab ทดสอบสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง

@Korean Ginseng Research Co., Ltd. ประเทศเกาหลี


ขั้นตอนการสกัดเห็ดหลินจือแดง

ประสบการณ์จากผู้ใช้จริง

โปรโมชั่นพิเศษเดือนนี้

×
×

Cart