รางวัลชีวจิต Awards 2020
INNOVATION READER’S VOTE อันดับที่ 1
“หลินจือมิน” ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและวิตามินชั้นนำของไทย ที่มีมาตรฐานการผลิตและนวัตกรรมที่ทันสมัย ได้รับความไว้วางใจและการยอมรับอย่างแพร่หลาย จนได้รับคะแนนโหวตสูงสุด จากผู้อ่านนิตยสารชีวจิต

"หลินจือมิน" เห็ดหลินจือแดงสกัด รูปแบบเจลในแคปซูลนิ่ม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ผสานคุณค่าของสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง กับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ รูปแบบเจลในแคปซูลนิ่ม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ดูดซึมง่าย ให้ประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเต็มที่ ไม่มีสารพิษตกค้าง

"หลินจือมินของแท้ต้องกล่องสีทองเท่านั้น"

วิธีรับประทาน : ก่อนอาหาร เช้าและเย็น ครั้งละ 1 แคปซูล

คุณประโยชน์ของเห็ดหลินจือแดง

เห็ดหลินจือแดง (Lingzhi) เป็นยาสมุนไพร (Chinese traditional medicine ) ที่ใช้กันมานานกว่า 2,000 ปี นับตั้งแต่สมัยจักรพรรดิฉินซีฮ่องเต้ เป็นต้นมา เห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรหายาก มีคุณค่าสูง และได้ถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณของจีนว่า เห็ดหลินจือเป็น “เทพเจ้าแห่งชีวิต” (Spiritual essence) ใช้บำรุงร่างกาย ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง และยังสามารถรักษาโรคต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางและยังปลอดภัยรับประทานได้ในระยะยาวไม่เป็นพิษต่อร่างกายอีกด้วย ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้มีการศึกษาวิจัยค้นคว้าเห็ดหลินจือกันมากมาย กลุ่มที่มีงานวิจัยมากที่สุดคือสีแดง หรือ Ganoderma Lucidum (กาโนเดอร์ม่า ลูซิดัม) ซึ่งพบว่ามีสารสำคัญทางยา คือ สารโพลีแซกคาไรด์มากที่สุดจึงนิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย

อ้างอิง : 

  • Wachtel-Galor S, Yuen J, Buswell JA, Benzie IFF. Ganoderma lucidum (Lingzhi or Reishi): A Medicinal Mushroom. In: Benzie IFF, Wachtel-Galor S, eds. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd ed. Boca Raton (FL): CRC Press/Taylor & Francis; 2011.
  • American Herbal Pharmacopoeia (2006) Reishi Mushroom Ganoderma lucidum Standards of Analysis, Quality Control, and Therapeutics. In: Anonymous. American Herbal Pharmacopoeia and Therapeutic Compendium. American Herbal Pharmacopoeia: Scotts Valley, CA, USA.

สรรพคุณของ เห็ดหลินจือแดง

สารสำคัญในเห็ดหลินจือแดงหลายชนิด เช่น โพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharides), ไตรเทอร์พีนอยด์ (Triterpenes), เจอร์มาเนียม (Germanium) เป็นแอนติอ็อกซิแดนต์ที่ดี สามารถขจัดอนุมูลอิสระ และยังส่งเสริมการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว เข้าไปต่อสู้ทำลายเซลล์เนื้อร้ายได้ดียิ่งขึ้น

สารอาดีโนซิน (adenosine) ในเห็ดหลินจือแดง เป็นสารที่มีโครงสร้างคล้าย DNA ของเซลล์ร่างกาย อาดีโนซิน สามารถเข้าไปในเซลล์ที่ผิดปกติของร่างกาย เพื่อให้เซลล์ที่ผิดปกติ ไม่สามารถเติบโตมากขึ้นได้ และยังช่วยชะลอการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ในผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตได้อีกด้วย

เห็ดหลินจือแดงเป็นสมุนไพร ที่นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีสารสำคัญทางยาที่ช่วยในเรื่องเบาหวานได้ คือสารที่อยู่ในกลุ่มของโพลีแซ็กคาไรด์ ได้แก่ กาโนเดอแรน เอ บี และ ซี (Ganoderans A, B, C) ช่วยปรับให้ค่าน้ำตาลในกระแสเลือดอยู่ในระดับที่ปกติ ด้วยการกระตุ้นให้การหลั่งสารอินซูลินเพิ่มขึ้น

เห็ดหลินจือแดงมีสารสำคัญทางยา ได้แก่กลุ่มสาร โพลิแซ็กคาไรด์ (Polyaccharides) และกลุ่มสารไตรเทอร์ปินนอยด์ (TRITERPENOIDS) ที่ช่วยลดสารฮีสตามีน (Histamine) ที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิด บี-เซลล์ และที-เซลล์ ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างมากของสารอิมมูโนโกลบูลิน และสารอินเตอร์ลิวคิน ซึ่งเป็นตัวต่อต้านสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ (Anti-allergy)

หนึ่งเดียวที่มี.. ผลทดสอบจากงานวิจัย

“เห็ดหลินจือแดง” ในการดูแลผู้ป่วย โรคเบาหวาน–ความดัน

มีรายงานการศึกษาประสิทธิผลของ เห็ดหลินจือแดงสกัดเข้มข้น สำหรับการลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดระดับไขมันในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง โดยงานวิจัยจาก โรงพยาบาลเสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาประสิทธิผลของเห็ดหลินจือแดง สกัดเข้มข้นเปรียบเทียบผลการรักษาระหว่างกลุ่มที่ได้รับและไม่ได้รับเห็ดหลินจือแดงสกัดเข้มข้น ซึ่งการศึกษาได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มทดลอง จำนวน 45 คน

เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาและรับยาเบาหวานตามปกติ และจะได้รับเห็ดหลินจือแดงสกัดเข้มข้น รับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลา 9 เดือนครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้งเช้าและก่อนนอน

กลุ่มควบคุม จำนวน 46 คน

เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาและรับประทานยาเบาหวานตามปกติ แต่ไม่ได้รับเห็ดหลินจือแดงสกัดเข้มข้น

กราฟเปรียบเทียบค่าระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)

ก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการของกลุ่มทดลอง

หมายเหตุ :

ครั้งที่ 1  : ก่อนรับประทานหลินจือมิน
ครั้งที่ 2 : หลังรับประทานหลินจือมินติดต่อกัน 3 เดือน
ครั้งที่ 3 : หลังรับประทานหลินจือมินติดต่อกัน 6 เดือน
ครั้งที่ 4 : หลังรับประทานหลินจือมินติดต่อกัน 9 เดือน
ครั้งที่ 5 : หลังหยุดรับประทานหลินจือมิน 3 เดือน

อ้างอิง : 

  • Wachtel-Galor S, Yuen J, Buswell JA, Benzie IFF. Ganoderma lucidum (Lingzhi or Reishi): A Medicinal Mushroom. In: Benzie IFF, Wachtel-Galor S, eds. Herbal Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. 2nd ed. Boca Raton (FL): CRC Press/Taylor & Francis; 2011.
  • ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์. “เห็ดหลินจือ” จากธรรมชาติ สู่ศาสตร์ดูแลสุขภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ฐานการพิมพ์. 2561.
  • โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา. ประสิทธิผลของเห็ดหลินจือสกัดเข้มข้นในการลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี. สระบุรี. 2560.

สรุปผลการวิจัย

หลังจากการรับประทาน หลินจือมิน (เห็ดหลินจือแดงสกัดเข้มข้น) ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันพบว่าค่า HbA1C ของกลุ่มทดลอง มีแนวโน้มลดลง โดยเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากรับประทานติดต่อกัน 3 เดือน และเห็นการเปลี่ยนแปลง อย่างมีนัยสำคัญหลังจากรับประทานติดต่อกัน 9 เดือน การที่ค่า HbA1C ลดลงสะท้อนให้เห็นว่าเห็ดหลินจือ มีฤทธิ์ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

โรคเบาหวานน่ากลัวกว่าที่คิด!
ฟังเรื่องราวประสบการณ์ตรง
"เบาหวาน..ทำลายชีวิต"
จากคุณ ปุ๊กกี้
ชุลีพร ดวงรัตนตรัย

กว่าจะมาเป็นผลิตภัณฑ์

เทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญในรูปแบบเจล ของหลินจือมิน

ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพ กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หลินจือมิน เห็ดหลินจือแดงสกัดเข้มข้น ผสานคุณประโยชน์ของแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ รูปแบบเจลในแคปซูลนิ่ม ซึ่งช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ได้รับปริมาณสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดงได้อย่างครบถ้วนเต็มที่ ผลิตและนำเข้าจากประเทศเกาหลี ในโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP และ ISO 9001:2015 พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด ป้องกันความชื้น ไม่มีสารปนเปื้อน และสะดวกต่อการพกพา เหมาะสำหรับรับประทานเพื่อบำรุงร่างกาย

โรงงานผลิตหลินจือมิน
และห้อง Lab ทดสอบสารสกัดจากเห็ดหลินจือแดง

@Korean Ginseng Research Co., Ltd. ประเทศเกาหลี


ขั้นตอนการสกัดเห็ดหลินจือแดง

ประสบการณ์จากผู้ใช้จริง

โปรโมชั่นพิเศษเดือนนี้