fbpx
วิธีการดูแลตัวเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควัน

วิธีการดูแลตัวเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควัน

📹 Live!! วิธีการดูแลตัวเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควัน โดย คุณหมอเมย์ , คุณหมอส้ม

โพสต์โดย Linhzhimin หลินจือมิน เมื่อ วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2020

จากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าเขาบรรทัด จังหวัดตราด เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากไฟไหม้ป่าที่รุนแรงครั้งทำให้ค่าฝุ่น PM 2.5 ในอากาศที่ จ.ตราด นั้นเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งค่าฝุ่น PM 2.5 ถูกพิจารณาว่าเป็นมลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมากที่สุดในบรรดามลพิษทางอากาศโดยทั่วไป เนื่องด้วยขนาดที่เล็กมาก PM 2.5 สามารถเข้าไปสู่ระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ได้ และจากนั้นก็ไปทั่วร่างกาย ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อกระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังตามมา

1

จากการศึกษาโดย Institute for Health and Evaluation, University of Washington พบว่า มลพิษทางอากาศเป็นปัจจัยร่วมที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆเนื่องจากมีส่วนประกอบของสารเคมีหลายชนิดทั้งที่เป็นสารระคายเคืองไปจนถึงสารก่อมะเร็งจึงเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรค ได้แก่

– โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

– โรคหลอดเลือดในสมอง

– โรคหัวใจขาดเลือด

– โรคมะเร็งปอด

– โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่าง

ซึ่งกลุ่มคนที่มีโอกาสเกิดโรคที่กล่าวมาข้างต้นได้ง่ายได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดัน เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีจะระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำกว่าคนทั่วไป

2

อีกทั้งผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานในระยะเวลานานๆ มักมีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากโรคเบาหวานจะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งมีการตีบหรืออุดตัน ส่งผลให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน อัมพฤกษ์ อัมพาต ไตวายเรื้อรัง และตาบอด ดังนั้น เมื่อได้รับฝุ่น PM 2.5 มาเป็นตัวกระตุ้นก็จะทำเกิดอาการของโรคได้ง่ายขึ้น และยังมีงานวิจัยกล่าวไว้ว่า นอกจากฝุ่น PM 2.5 จะส่งผลต่อระบบหายใจแล้ว และส่งผลกระทบต่อระบบเผลาผลาญได้อีกด้วย เนื่องจากฝุ่น PM 2.5 จะไปอุดกลั้นการทำงานของระบบเผาผลาญ อีกทั้งยังส่งผลกระทบโดยตรงกับอินซูลิน ที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นพลังงาน ทำให้สามารถเกิดโรคอ้วน และโรคเบาหวานตามมานั้นเอง

แนวทางการป้องกันฝุ่น

ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอยู่เสมอ

หากอยู่พื้นที่เสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกอาคาร

หากอยู่นอกอาคารให้สวมใส่หน้ากากกรองฝุ่น

ปิดประตู หน้าต่าง ทำความสะอาดบ้านทุกวัน

หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์

เพียงปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันฝุ่นที่แนะนำ ก็จะช่วยให้คุณและคนในบ้านปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศได้แล้วค่ะ รวมไปถึงผู้ป่วยเบาหวานก็จะลดเปอร์เซ็นต์เสี่ยงในการมีโรคเข้ามาแทรกซ้อนด้วยนะคะ ♥


ใส่ความเห็น

×
×

Cart