fbpx
เนเจอร์ไบโอเทค จัดกิจกรรม “หลินจือมินเป็นห่วงนะ” ถวายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพให้พระสงฆ์ 9 วัด

เนเจอร์ไบโอเทค จัดกิจกรรม “หลินจือมินเป็นห่วงนะ” ถวายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพให้พระสงฆ์ 9 วัด

“หลินจือมินเป็นห่วงนะ”

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด โดยทีม NB Care Center ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ เดินทางไปถวายผลิตภัณฑ์ G2X โสมแดงเกาหลี 6 ปี ผสานเห็ดหลินจือแดงสกัด หลินจือมิน จำนวน 430 ชุด มูลค่ารวมกว่า 232,200 บาท ให้แก่คณะพระสงฆ์จำนวน 9 วัด

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “หลินจือมินเป็นห่วงนะ” ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้น เพื่อแสดงความห่วงใยถึงคนไทยทุกคน ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาดนี้ไปให้ได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้แก่ สถานพยาบาล, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, วัดทั่วประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไป ได้ลงทะเบียนรับผลิตภัณฑ์เสริมภูมิคุ้มกันได้ฟรี ตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดของไวรัสโควิด 19 ในไทย

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ฝ่ายมหานิกาย ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของ แม่น้ำเจ้าพระยา วัดแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่ง ราชวงศ์จักรี โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นตรงที่เป็นนิวาสสถานเดิมของ พระยานนทบุรีศรีมหาอุทยาน (บุญจัน) อดีตเจ้าเมืองนนทบุรี กับ คุณหญิงเพ็ง ผู้เป็นพระอัยกาและพระอัยยิกาหรือตากับยายของพระองค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสุลาลัย หรือ เจ้าจอมมารดาเรียม ในรัชกาลที่ 2 ผู้เป็นพระราชมารดา
ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11100

วัดบางแพรกเหนือ

วัดบางแพรกเหนือ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2267 สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ไม่ทราบว่าผู้ใดสร้าง เดิมทางคมนาคมไม่สะดวก ตั้งแต่ พ.ศ. 2478 เป็นต้นมา ได้เริ่มทำการบูรณะพัฒนาวัด ถนนหนทางการคมนาคมสะดวกสบาย ประชาชนมาทำบุญที่วัดนี้มากขึ้น วัดก็เจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับตราบเท่าทุกวันนี้ มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ฝาไม้สักแบบลูกฟูก หอสวดมนต์เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้น ฝาไม้สัก ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปสร้างด้วยศิลาแลงภายนอกพอกปูนเอาไว้ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปสมัยอยุธยาตอนกลาง ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ

หมู่ 2 ซ.ศรีพรสวรรค์ ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วัดทินกรนิมิต

วัดทินกรนิมิต เดิมชื่อว่า “วัดบางด้วน” ซึ่งวัดนี้พระองค์เจ้าทินกรเป็นผู้ทรงสร้าง และการที่ได้มา ทรงสร้างวัดนี้ นั้น ก็โดยเหตุที่ได้ตามเสด็จมาวัดเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงสร้างขึ้น และได้เสด็จมาทรงเยี่ยม พระญาติตลอดจนเจ้านาย เชื้อสายที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ในตัวเมืองนนทบุรี เพราะเหตุดังกล่าวมานี้เจ้าประคุณสมเด็จพระธีร ญาณมุนี จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนนามวัดตามพระนามของผู้ทรงสร้างว่า “ทินกรนิมิต” ซึ่งมี ความหมายดังนี้ ทินกร มาจากพระนามของพระองค์เจ้าทินกร นิมิต หรือ เนรมิต ซึ่งแปลว่า สร้าง เมื่อ บวกกันเข้าก็แปลว่า วัดที่พระองค์เจ้าทินกรทรงสร้าง
เลขที่ 3 หมู่ 4 ต.สวนใหญ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

วัดพุทธปัญญา

วัดพุทธปัญญา เป็นวัดใหม่ ตั้งอยู่ใกล้กระทรวงสาธารณสุข ด้านทิศใต้ เกิดขึ้นโดยปฐมศรัทธาของ นส.ไสว ทองแจ้ง ยกโฉนดที่ดินของตน 3 โฉนดเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ถวายหลวงพ่อปัญญานันทะ เพื่อสร้างวัดถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมงคลสมัยกาญจนา ภิเษกคือทรงครองราชย์มาครบ 50 ปี
85 ซอย งามวงศ์วาน6 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

วัดชลประทานรังสฤษดิ์

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2502 เมื่อหม่อมหลวงชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทาน ไปเยี่ยมชมวัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ฟังการแสดงธรรมของพระปัญญานันทภิกขุ ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดอุโมงค์ในขณะนั้น และเลื่อมใสวิธีการสอนธรรมะแนวใหม่ของท่าน จากเดิมที่นั่งเทศนาบนธรรมาสน์ ถือใบลาน มาเป็นการยืนพูดปาฐกถาธรรม แบบพูดปากเปล่าต่อสาธารณชน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุผลร่วมสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เป็นการดึงดูดประชาชนให้หันเข้าหาธรรมะได้เป็นเป็นอย่างมาก
1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดกู้

วัดกู้ สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่สมัยกรุงธนบุรี โดย “พระยาเจ่ง” หัวหน้าครอบครัวมอญที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สันนิษฐานได้จากจิตรกรรมและศิลปะภายในวัดที่เป็นแบบมอญ โดยเดิมชื่อว่า วัดหลังสวน แต่หลังเหตุการณ์เรือพระประเทียบของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะทรงเสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดนี้จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็น วัดกู้ เนื่องจากเป็นวัดที่มีการกู้เรือและพระศพของพระองค์ขึ้นมา

57 ซอยสุขาประชาสวรรค์ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วัดบางตะไนย์

วัดบางตะไนย์ ได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2346 โดยมีชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดี เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด และได้ขนานมามว่า “วัดบางตะไนย์” เพราะมีต้นข่อยมาก วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512

เลขที่ 1 ตำบล บางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

วัดเกาะเกรียง

วัดเกาะเกรียง สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2365 โดยชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองย่างกุ้ง เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด และได้รับการขนานนามว่า “วัดเกาะเกรียง” โดยนำชื่อบ้านเกาะเกรียงมาจากเมืองย่างกุ้ง วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 เขตวิสุงคามสีากว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร

ถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ริมคันคลองเกาะเกรียง ตำบล บางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

วัดสีกัน (พุทธสยาม)

เดิมเป็นพื้นที่สูงพ้นจากน้ำท่วม ปลูกสร้างเป็นอาคารปูนชั้นเดียว แบบยกพื้นสูง ด้านหน้ามีป้าย ข้อความว่า กุฏิพิพิธภัณฑ์ธรรมรัตน์ การุณย์ โหสกุล ติดอยู่ ทิศเหนือ ติดต่อ อ.เมืองและอ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีทิศใต้ ติดต่อ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครทิศตะวันออก ติดต่อ เขตสายไหม และเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ทิศตะวันตก ติดต่อ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี บรรยากาศที่วัดเงียบสงบมาก อากาศร่มรื่น เจ้าอาวาสเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในเขตพื้นที่ดอนเมือง

ถนน สรงประภา แขวง สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ใส่ความเห็น

×
×

Cart