เนเจอร์ไบโอเทค ส่งต่อความห่วงใย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสระบุรี ด้วยผลิตภัณฑ์ G2X 2,200 ชุด มูลค่า 4,240,000 บาท

เนเจอร์ไบโอเทค ส่งต่อความห่วงใย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสระบุรี ด้วยผลิตภัณฑ์ G2X 2,200 ชุด มูลค่า 4,240,000 บาท

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด นำโดย คุณชูพงษ์ เลาหะพรสวรรค์ (CEO) และ นพ. ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ (กรรมการผู้จัดการ) พร้อมทีม NB Care Center ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มอบ ผลิตภัณฑ์ G2X จีทูเอ็กซ์ โสมแดงเกาหลี 6 ปี ผสานเห็ดหลินจือแดงสกัด by หลินจือมิน สารสกัดรูปแบบเจลในแคปซูลนิ่ม (ซอฟต์เจล) จำนวนทั้งหมด 2,200 กล่อง มูลค่า 4,240,000 บาท ให้แก่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

โดยมี นพ. อนันต์ กมลเนตร (ผู้อำนวยโรงพยาบาลสระบุรี) และ นพ. ณรงค์ วณิชย์นิรมล (หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม) รวมทั้ง คุณกรองกาญจน์ ตันติวัชรานนท์ (พยาบาลวิชาชีพหัวหน้างานห้องตรวจสมองหัวใจและปอด) ร่วมรับมอบ ณ สำนักงานผู้อำนวยการชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสระบุรี

บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลิตภัณฑ์ G2X จีทูเอ็กซ์ by หลินจือมิน จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน เพื่อเป็นเกราะป้องกัน บำรุงสุขภาพในขณะนี้

เพราะเรามุ่งมั่น ส่งเสริม และให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของทุกคนในสังคม ดังวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “นำสุขภาพ ความสุข และพลังอันยิ่งใหญ่..มาสู่ผู้คนนับล้าน”

ใส่ความเห็น