เนเจอร์ไบโอเทคห่วงใยพนักงาน ตรวจโควิด 19 ณ NB CARE CLINIC

เนเจอร์ไบโอเทคห่วงใยพนักงาน ตรวจโควิด 19 ณ NB CARE CLINIC

เอ็น บีแคร์ สหคลินิก (NB CARE CLINIC) คลินิคในเครือบริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด 19 แก่พนักงานเนเจอร์ไบโอเทคทุกคน เพื่อความสบายใจของผู้บริโภค และเพื่อตัวพนักงานเอง ซึ่งการตรวจหาเชื้อของพนักงานทุกคนในครั้งนี้ ได้ผลตรวจออกมาว่า “ไม่พบเชื้อโควิด 19”

ทั้งนี้ บริษัทเนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ยังมีมาตราการในการทำงานแบบผสมผสานแบบ Bubble & Seal ควบคู่ไปกับการ Work From Home เพื่อลดความเสี่ยงของพนักงานอีกด้วยค่ะ

ใส่ความเห็น