เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท เนเจอร์ ไบโทเทค จำกัด มีการใช้เครื่องมือ “Cookies” เป็นเครื่องมือที่รับข้อมูล เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปหลังจากใช้งานเว็บไซต์ และยังช่วยในการพัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ให้บริการดียิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครอง ความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

"COOKIES" หรือ "คุกกี้" คืออะไร

เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่มีการจัดเก็บข้อมูลโดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ในขณะที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยเครื่องมือดังกล่าว สามารถช่วยให้เราจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น ซึ่งในบางเหตุการณ์อาจมีการใช้บุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องในการดำเนินการ ซึ่งอาจะต้องมีการนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

การใช้งาน "COOKIES" หรือ "คุกกี้"

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้ ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดในรายการดังต่อไปนี้

คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) : คุกกี้ในการนำทางในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผล (Analytical/Performance Cookies) : คุกกี้ในการจดจำผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน และนำมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) : คุกกี้ในการจดจำตัวท่าน เมื่อกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของท่าน อาทิ ภาษา สถานที่ การใช้จ่ายของท่าน เป็นต้น

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) : คุกกี้ในการบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ได้เยี่ยมชม ลิงค์ที่ค้นหา เราจะนำข้อมูลนี้มาปรับใช้ในหน้าเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) : คุกกี้ในการจดจำการตั้งค่าเว็บไซต์ และนำข้อมูลมาประกอบการเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ เพื่อนำเสนทอโฆษณาที่เหมาะสมมากที่สุด

การปฏิเสธและการลบทิ้ง "COOKIES" หรือ "คุกกี้"

ท่านสามารถลบคุกกี้ได้โดยศึกษาวิธีการต่างๆที่ระบุตามแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านเลือกใช้ตามลิงก์ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย "COOKIES" หรือ "คุกกี้"

นโยบายคุกกี้นี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อปฎิบัติตามกฎระเบียบ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจเช็คเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว