สาเหตุการเกิด “โรคไขข้อกระดูกเสื่อม” ในวัยผู้สูงอายุ

สาเหตุการเกิด “โรคไขข้อกระดูกเสื่อม” ในวัยผู้สูงอายุ

📹 Live!! สาเหตุการเกิด “โรคไขข้อกระดูกเสื่อม” ในวัยผู้สูงอายุ โดย คุณหมอส้ม

โพสต์โดย Linhzhimin หลินจือมิน เมื่อ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019

ข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อสภาพของกระดูกอ่อนที่ผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่างและโครงสร้าง โดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากน้ำหนักตัวที่มากขึ้น, อายุที่มากขึ้น  ,กรรมพันธุ์ หรือสาเหตุอื่นๆ เช่นเกิดการบาดเจ็บ เป็นต้น

อาการปวดในระยะแรก จะสังเกตพบอาการปวดที่บริเวณเข่าเมื่อเคลื่อนไหวร่างกาย เช่นการ เดิน , ขึ้นลงบันได หรือการนั่งพับเข่า เมื่อขยับข้อจะรู้สึกถึงการเสียดสีกันของเข่า มีเสียงดังในเข่า เป็นต้น

senior-woman-suffering-from-knee-pain-home_61573-2004

ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อม

1. อายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยพบว่าผู้ที่มีอายุมากขึ้น มากกว่า 50 ปีขึ้นไปพบว่ามีโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นจะส่งผลทำให้เซลล์กระดูกหมดอายุขัยเร็วขึ้น รวมถึงการสร้างและการซ่อมแซมเซลล์กระดูกอ่อน (chondrocyte) ลดลงอีกด้วย 

2. น้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้อเข่าเป็นจุดรับน้ำหนักของร่างกาย เมื่อน้ำหนักตัวมากจะส่งผลทำให้กระดูกอ่อนที่บริเวณเข่าสึกกร่อน และทำให้เอ็นรอบเข่าไม่แข็งแรง ส่งผลให้เข่าต้องรองรับน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้น

3. การทำงานหนัก พบว่าท่าทางในการทำงาน มีผลทำให้ข้อเข่าเสื่อม เช่นคนที่ต้องทำงานคุกเข่า นั่งยองๆ หรือยืนนานๆ มีโอกาสทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายกว่าคนที่ทำงานเบาๆ

4. เพศ พบว่าเพญหญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมีโอกาสการเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมได้มากกว่าเพศชายที่อายุเท่ากัน

อาการของโรคข้อเข่าเสื่อมในแต่ละช่วง

เริ่มต้นของผู้ที่มีอาการปวดเข่าจะมีอาการปวดบริเวณข้อเข่า ลุกขึ้นจากท่านั่งลำบาก ข้อขัด ฝืด ตึง มีเสียงดังในเข่า งอเข่าได้น้อย เหยียดขาได้ไม่สุด รู้สึกฝืดและเจ็บข้อเข่า อาการจะเป็นมากเมื่อเวลาเคลื่อนไหวร่างกาย เช่นเดิน หรือวิ่ง หากเป็นมากอาจทำให้เกิดการเข่ายึด ข้อเข่าขาดความยืดหยุ่นทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เต็มที่ และมีข้อเข่าผิดรูป

การเปลี่ยนแปลงของข้อเข่าในระยะต่างๆ

ระยะเริ่มต้น (I)

เริ่มสูญเสียกระดูกอ่อน 10 %

ระยะเบา (II)

ระยะห่างระหว่างข้อต่อเริ่มแคบลง กระดูกอ่อนเริ่มมีการแตกร้าว เริ่มมีการงอกของกระดูกที่ผิดรูปเกิดขึ้น

ระยะกลาง (III)

ระยะห่างระหว่างข้อต่อแคบมากขึ้น กระดูกอ่อนแตกร้าว และมีการะดูกงอกผิดรูปมากขึ้นเรื่อยๆ

ระยะรุนแรง (IV)

ระยะห่างระหว่างข้อต่อแคบลง สูญเสียกระดูกอ่อนถึง 60% และมีกระดูกงอกผิดรูปเป็นจำนวนมาก

ปัญหาความเสื่อมของกระดูกอาจจะเพิ่มมากขึ้นตามวัยแต่สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง เฉพาะฉะนั้นอย่าลืมดูแล และบำรุงไขข้อกระดูกของเราและคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้นะคะ ♥

ใส่ความเห็น