fbpx
“โรคข้อและกระดูก” ปัญหาส่วนใหญ่ที่มักพบเจอ

“โรคข้อและกระดูก” ปัญหาส่วนใหญ่ที่มักพบเจอ

โรคข้อและกระดูก มีอะไรบ้าง ป้องกันและรักษาอย่างไร

โรคข้อและกระดูก ( Arthritis and bones ) คือ โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบไขข้อและกระดูก โรคเกี่ยวกับไขข้อ โรคเกี่ยวกับกระดูก มีอะไรบ้าง การป้องกันโรคข้อ การดูแลรักษา สาเหตุของโรคทางข้อ อาการของโรคข้อ เป็นโรคข้อกระดูก รักษาอย่างไร ต้องทำอย่างไร กลุ่มเสี่ยงโรคข้อและกระดูก คือ ผู้สูงอายุ และ การเกิดอุบัติเหตุ

fall-woman-while-running-park_41350-259

ความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับ ปวดข้อ ปวดขา ปวดเข่า ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และ โรคกระดูกและข้อ โรคข้อ คือ โรคที่เกิดจากสาเหตุของข้อต่อกระดูก หรือ กระดูก โรคนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้สุงอายุ ด้วยความเสื่อมของแคลเซี่ยมในร่างกายและการใช้งานข้อหรือกระดูกมายาวนาน

A senior couple

ตัวอย่างเช่น

โรคเก๊าท์

โรคข้อเสื่อม

โรคกระดูกพรุน

โรคระบบข้อและกระดูก หมายถึง โรคที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องและความผิดปกติของระบบข้อและกระดูก โดยส่วนมากจะพบว่าอาการผิดปรกติ มีอาการเรื้อรัง โรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก พบมากในกลุ่มคนน้ำหนักตัวมาก และกลุ่มผู้สูงอายุ โรคเกี่ยวกับข้อ เช่น โรคเกาต์ โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบ โรคข้อเสื่อม โรคข้อเข่าเสื่อม โรครูมาตอยด์ โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน โรคข้ออักเสบติดเชื้อ ส่วนโรคเกี่ยวกับกระดูก เช่น โรคกระดูกพรุน โรคกระดูกทับเส้น  โรคเส้นทับกระดูก กระดูกเคลื่อนหรือหลุดออกจากข้อ โรคกระดูกเสื่อม เป็นต้น

สาเหตุของโรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก

โรคของข้อและกระดูกมีสาเหตุ เกิดจากความผิดปรกติของกระดูก และข้อกระดูก ซึ่งความผิดปรกติของกระดูกและข้อ เกิดจาก การได้รับบาดเจ็บที่ข้อและกระดูก การทำงานหนักของข้อและกระดูก การติดเซื้อ การเสื่อมของข้อและกระดูกรวมถึงปัญหาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

อาการของโรคข้อและกระดูก

อาการของโรคเกี่ยวกับข้อและกระดูก ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บ ปวด และอักเสบที่ข้อและกระดูก ซึ่งอาการมความสัมพันธ์กับระบบประสาท

การรักษาโรคข้อและกระดูก

การรักษาโรคข้อและกระดูก จะรักษาตามอาการของโรคใช้ยาแก้อักเสบ การผ่าตัด อาการที่มีการเรื้อรัง ต้องใช้เวลาในการรักษา ซึ่งการรักษาที่ดีและเป็นการป้องกันการเกิดโรคข้อและกระดูก คือ การปรับพฤติกรรม ลดความเสี่ยงที่ทำให้ระบบข้อและกระดูกเสื่อม เร็วกว่าที่ควรจะเป็น

โรคระบบข้อ กระดูก และกล้ามเนื้อ หมายถึง โรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติหรืออาการที่เกิดจากความบกพร่องของระบบข้อ กระดูก และระบบกล้ามเนื้อ เหตุใดโรคข้อเสื่อมจึงเกิดที่ข้อเข่ามากที่สุด ปัญหาความเสื่อมของกระดูกเพิ่มขึ้นตามวัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเรา แม้อาการของโรคข้อเสื่อมจะเป็นผลมาจากวัยและการใช้งาน ข้อ สื่อม เป็นอาการที่เกิดจาก การเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนที่ฉาบผิวกระดูกข้อต่อ โรคข้อเข่าเสื่อมคือโรคที่เกิดจากการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนผิวข้อค่ะ ♥

ใส่ความเห็น

×
×

Cart