5 ปัจจัยเสี่ยงในเพศหญิง ที่ก่อให้เกิด “มะเร็งเต้านม และ “มะเร็งปากมดลูก”

5 ปัจจัยเสี่ยงในเพศหญิง ที่ก่อให้เกิด “มะเร็งเต้านม และ “มะเร็งปากมดลูก”

โรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่พบมากในเพศหญิง จากข้อมูลพบว่ามะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่ผู้หญิงไทยเสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 เนื่องจากส่วนใหญ่มักไม่มีอาการเจ็บปวดให้ปรากฏให้เห็น

ซึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมได้แก่

ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทำให้เราเกิดมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก เราจึงควรหันมาดูแลสุขภาพของเราตั้งแต่วันนี้เพื่อที่จะได้ไม่เกิดโรคต่างๆตามมาในอนาคตได้ค่ะ

ที่มา : https://www.pptvhd36.com/health-station/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87/19

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น