สานต่อโครงการ “เติมน้ำใจ กับ หลินจือมิน”

สานต่อโครงการ “เติมน้ำใจ กับ หลินจือมิน”

บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด สานต่อโครงการ “เติมน้ำใจ กับ หลินจือมิน” เพื่อคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรีขึ้น โดยทุกกล่องของการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หลินจือมิน ผ่านช่องทาง 1577 และช่องทาง 095-508-7777 หรือ 02-111-7878 ของ บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน พ.ศ. 2562

ซึ่งทุกการซื้อหลินจือมินทุกกล่องจะบริจาคเงิน 30 บาท ต่อกล่อง โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการสนับสนุนโรงพยาบาลให้นำเงินบริจาคที่ได้รับ ไปพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อการรองรับผู้ป่วยที่ดีที่สุดต่อไป

และในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โครงการ “เติมน้ำใจ กับ หลินจือมิน” ได้ดำเนินโครงการจนจบโครงการแล้ว ทางผู้บริหาร บริษัท เนเจอร์ โบโอเทค จำกัด นำโดย นพ.ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ ได้มอบเงินบริจาคทั้งหมดเป็นจำนวน 914,530 บาท ให้กับคลินิกผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดสระบุรี โดยมี ผอ.รพเสาไห้ฯ รับมอบ

ใส่ความเห็น