fbpx
ร่วมภาพประทับใจกิจกรรม “อบรมการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับปัญหา “ฝุ่น PM 2.5” และ “ไวรัสโคโรนา”

ร่วมภาพประทับใจกิจกรรม “อบรมการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับปัญหา “ฝุ่น PM 2.5” และ “ไวรัสโคโรนา”

ร่วมภาพประทับใจกิจกรรม “อบรมการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับปัญหา “ฝุ่น PM 2.5” และ “ไวรัสโคโรนา”

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ “ฝุ่น PM 2.5” และ “ไวรัสโคโรนา” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักหกสอง จังหวัดปทุมธานี ในส่วนการบรรยายในครั้งนี้ ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก NB Care Center ได้มีการแนะนำวิธีการดูแลและวิธีการป้องกันตัวเองและคนที่คุณรัก ให้ห่างไกลจากมลพิษฝุ่น PM 2.5 และไวรัสโคโรนา ให้แก่อาสาสมัครชุมชนและผู้คนที่สนใจ ซึ่งได้รับความสนใจในเข้าร่วมรับฟังการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเป็นจำนวนมาก

บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ทุกคน มีส่วนร่วมและตระหนักถึงการดูแลสุขภาพให้เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

×
×

Cart