มหัศจรรย์สมุนไพรแก้แฮงค์ได้

มหัศจรรย์สมุนไพรแก้แฮงค์ได้

โสมเกาหลี เป็นสมุนไพรที่ใช้มานานกว่า 2,000 ปี และปรากฏในตำรายาจีนเล่มแรกที่ชื่อ Shen Nong Ben Cao Jing โดยการนำรากโสมมาใช้เป็นยาสมุนไพร ที่มีข้อบ่งใช้หลากหลายและจัดว่ามีความปลอดภัยสูง โสมถูกนำมาใช้รักษาความผิดปกติของร่างกาย เช่นการอักเสบ เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกาย ตลอดจนช่วยบรรเทาอาการเมาค้างหลังจากที่ดื่มแอลกอฮอล์ได้


ซึ่งอาการเมาค้าง (Hangovers) เป็นอาการของนักดื่มที่มีระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดที่สูงมาก ทำให้หลังจากดื่มแอลกอฮอล์เกิดอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ ภาวะไม่สู้กับแสงไฟและเสียงดัง และมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการดื่มอย่างมากมายในคืนก่อนหน้า ทำให้เกิดอาการเมาค้างเนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ ที่ถูกเปลี่ยนไปเป็นอะเซตาลดีไฮด์ (Acetaldehyde) ซึ่งผ่านปฏิกิริยาดีไฮโดรจิเนชั่น (Dehydrogenation) จากเอนไซม์อะเซตาลดีไฮด์ ดีไฮโดรจิเนส (Acetaldehyde dehydrogenase) ซึ่งได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายคือ กรดอะซิเตต (Acetate)


มีการศึกษาถึงสรรพคุณของโสม ที่แสดงให้เห็นถึงผลดีต่อการเผาผลาญแอลกอฮอล์ในสัตว์ทดลอง โดยศึกษาประสิทธิภาพของโสมแดงในการบรรเทาอาการแอลกอฮอล์และอาการเมาค้างในผู้ชายที่มีสุขภาพดี 25 คน ในการศึกษาทางคลินิกที่น่าเชื่อถือแบบไขว้ Randomized crossover โดยแบ่งการศึกษาเป็น วันแรก 1 สัปดาห์ และ 2 สัปดาห์ โดยในแต่ละครั้งของงานวิจัย ผู้เข้าร่วมศึกษากลุ่มที่ 1 จะได้รับโสมและดื่มวิสกี้ (แอลกอฮอล์ 40%) จำนวน 100 มิลลิลิตร และน้ำจำนวน 100 มิลลิลิตร ส่วนอีกกลุ่มจะได้รับยาหลอกและดื่มวิสกี้ (แอลกอฮอล์ 40%) จำนวน 100 มิลลิลิตร และน้ำจำนวน 100 มิลลิลิตร เช่นกัน หลังจากนั้นได้ทำการเก็บตัวอย่างเลือดเป็นระยะๆ ตั้งแต่นาทีแรกจนกระทั่งถึงนาทีที่ 240 หลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และทำการตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์และระดับอะเซตาลดีไฮด์ (Acetaldehyde) ในกระแสเลือด นอกจากนี้ได้วัดค่าพารามิเตอร์ของระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจที่ขับออกมาของอาสาสมัคร พร้อมทั้งติดตามอาการเมาค้างของอาสาสมัคร จากการทดลองพบว่าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในพลาสมาภายในกลุ่ม ที่ได้โสมมีค่าต่ำกว่ากลุ่มยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 30 นาที และชัดเจนขึ้นในนาทีที่45 จนถึงนาทีที่ 60 นาที อีกทั้งพบผลการทดสอบที่น่าสนใจเชิงบวกคือระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของอาสาสมัครที่ขับออกมาภายในกลุ่มที่ได้รับโสมมีค่าต่ำกว่ากลุ่มยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเราสามารถสรุปได้ว่าโสมมีส่วนช่วยบรรเทาอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์ได้ (Lee M.H., et al)

ข้อมูลอ้างอิง: www.si.mahidol.ac.th

NB Care Center ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ใส่ความเห็น